BUCURIA CARTII NOI – Mihail Tănase: „Culorile singurătăţii”

SCRIITORUL TELEORMĂNEAN, MIHAIL TĂNASE CU O NOUĂ APARIŢIE EDITORIALĂ
La editura „SEDAN” din Cluj-Napoca a ieşit de sub tipar zilele trecute un nou volum de versuri al scriitorului Teleormănean, Mihail Tănase.

Intitulat „Culorile singurătăţii”, volumul (al paisprezecelea al acestui autor), vine, aşa cum ne-a obişnuit în anotimpul cu cele mai „sensibile culori”: toamna.

Cu referire la acest volum în coperta a IV a scriitorul şi criticul literar Bogdan I. Pascu notează următoarele:

„In hăţişul înspinat al singurătăţii inima poetului sângeră ca o privighetoare rănită. Dinspre universul poetic însingurat al lui Mihail Tănase se aude vuietul monoton al şenilelor timpului îngânat cu armoniile angelice şi triste ale iubirii neâmpărtăşite. Iar întreg acest univers palpită sub lumina solitarului Luceafăr ca o inimă înspnată de privighetoare”…

În cele 52 de pagini găsim poeme de o sensibilitate profundă: Avea în priviri/ adâncimi de abis/ ca un vis sfânt/ într-o noapte de mai./ Un colţ de cer/ sufletul meu, o acoperea cu/ iubire… (Culorile singurătăţii) >>>>>>

Reclame

Decembrie 22, 2007. carti noi.

Trackback URI

%d blogeri au apreciat asta: