Lansarea noii cărţi a lui Mihai Târnăveanu

Societatea de Lectură „Ioan Micu Klain” şi Centrul Cultural „Jacques Maritain”

LANSARE DE CARTE
În Aula Magna a Facultăţii de Teologie Blaj
MIHAI TÂRNĂVEANU „SE VĂD ÎNCĂ URMELE-N HOLDE”, versuri, Editura Anamarol,Bucuresti 2007.
«Mihai Târnăveanu este pseudonimul literar al lui Mihai C. Szilagy. I l-am propus într-o discuţie amicală, după lectura unor poezii şi l-a acceptat, onorându-l prin publicarea unor versuri sensibile în publicaţiile blăjene sau în alte reviste şi apoi în volumul de poezii cu un titlu atât de frumos „Grânoase gânduri din iubire”.

Născut în anul 1967 în Bucerdea Grânoasă, satul lui Ioan Maiorescu, şi satul văzut de Eminescu în popasul său blăjean din 1866 (şi Mihai C. Szilagy, susţine cred cu dreptate că tânărul poet s-a oprit în această localitate şi în semn de omagiere a cărturarului ardelean care aici îşi avea obârşia), după absolvirea Şcolii Generale în satul natal, urmează cursurile liceului teoretic „Iacob Mureşianu”, secţia mecanică, pe care îl absolvă în anul 1986. O vreme a lucrat la I.A.M.U. Blaj, apoi după un curs de calificare a devenit magazioner la C.F.R. Este student la Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Blaj, face parte din colectivul de redacţie al revistei Dialog sindical, la care colaborează aproape în fiecare număr. >>>>

Reclame

Iulie 11, 2008. 1.

Trackback URI

%d blogeri au apreciat asta: