~Aurel Anghel: „Exerciţii de dragoste cu zeii lui Gheorghe Dobre“

Te-ntorci în zori…

Cuvânt de bun rămas

Terminasem insolita clătorie prin cea mai incitantă carte de poezie pe care am citit-o in ultima vreme.Eram bucuros că am reuşit ,că am ajuns intr-un fel să strabat spaţiul poetic al unuia dintre cei mai mari şi mai necunoscuţi poeţi contemporani, dobre gheorghe.

Pusesem punct ,dar n-au trecut nici 24 de ore şi nevoia de a reveni mă apăsa apropae ca o obsesie.Oare de ce?

Mai întâi că abia după ce am scris-o am citit şi referinţele critice de la sfârşit, unele dintre ele de o desăvârşită competenţă, am fost bucuros să constat că numeroase idei pe care le-am emis şi susţinut se aflau ca puncte de vedere şi in viziunea altora asupra acestei cărţi.

Una din aceste idei nu-mi dă pace.Aceea a necesităţii revenirii, a prea puţinului înţeles al unora dintre poeme, a derapajelor aproape obligatorii în câteva cazuri , deoare ce cartea aceasta nu este uşor nici de citit şi nici de înţeles.Ce să mai zicem de a te apuca să o prezenţi ca pe o lectură deosebită, să scrii şi să faci lumină acolo unde uneori, chiar poetul construieşte aproape pe întuneric.

Ideea revenirii este incitantă şi pentru că este aceea care deschide cartea de la primul grupaj din HIPERURANIOS TOPOS

Te-ntorci în zori din lungi călătorii pe ţărmuri / Călacte doar de Ariel, cu pas de vânt / Dar nu-l cunoşti pe Ariel, iar zeul / Ia forma unui munte de pământ.

Este o imagine tulburătoare care nu se poate uita. De la început poetul construieşte imaginea obsedantei preocupări-creaţia, cuvântul, poezia, metafizica creaţiei poetice.

Şi Ariel nu ştie ce să facă / Lăsat fără stăpân pe-acest cuvânt / Pe care apa mării vrea să-l bată / Iar Ariel nu ştie ce-i cuvânt

Se exprimă aici ideea că oricât ar fi de neştiutor un iubitor de cuvinte la impactul cu necunoaşterea va trebui să facă ceva şi să reuşească.acum când ştiu câte a învăţat poetul ca să poată scrie această carte , cât har poetic a pus din cel primit ca să o ducă la bun sfârşit afirm fără să mătem de nimic,că scrierea părerilor mele despre Exerciţii a fost cea mai frumoasă aventură intelectuală pe care am trăit-o.

În strofa a treia din I găsesec prin revenire exact sentimentul care mă înceracă acum in vibraţie concordantă cu acela al poetului:

Ce rupţi în două vă simţiţi;şi iată / Trezirea nu ştiu câtă s-a sfârşit / Şi inceputurile stau grămadă / Sfârşitului luat de la-nceput.

M-am întors ”din lunga călătorie prin toposurile acestui mare poet ca să mă aflu ”pe ţărmuri neştiute”

M-am întors chiar în zori şi confirm ştiind sau neştiind nimic din câtă forţă are cuvântul în teribila sa călătorie de la poezie până la cititor.

Îndoilelie mele cu privire la interpretarea poeziei din Exerciţii au fost la început normale, potrivite cu supriza pe care am avut-o la prima lectură.Ele însă s-au amplificat iar acum au devenit chinuitoare. Acest sentiment s-a amplificat după ce am citit observaţii deosebit lămuritore ale unor critici autorizaţi cum ar fi de exemplu Anghel Papcioc:”poemele cu care debutează poetul Gheorghe Dobre pun la grea înceracre criticul care urmăreşte simplist să descopere sub inflorescenţa poetică vreo epică, o istorie, un mod de a estetiza sau esenţializa”

Aprecieraea ”gravitatea poemelor din primul volum le face să semene cu nişte elegii rilkeene, iar gestica este atât de coerentă, atât de cursivă în spaţiul trăit al metaforei âncât poezia de vine nu nuami încântătoare, continuu citabilă ci şi ”verosimilă”, ca un transfer într-um univers cu mai multe dimensiuni decât cele cunoscute”

De aceea m-am întors , nu spre a-mi justifica unele greşeli de interpretare, in fond contează cel mai mult efectul pe care l-a produs poezia şi nu ce reuşeşti să spui despre ea. Când tratezei cu dargoste şi cu bucurie un subiect, obiectivitatea poate suferi, dar eu am dorit să fac lobby pentru o poezie mare, să incit la lectură şi mai puţin să promovez valoarea decât să o luminez sau să o intunec, pentrucă valoarea în sine există in această carte şi de asta nu se mai poate indoi nimeni.

Intr-o discuţie recentă cu Passionaria Stoicescu i-am spus că mai am puţin şi inchei o carte despre Exerciţiile de liberatae ale poetului Gheorghe Dobre.A exclamat un BRAVO în stilu-i specific, adăugând:Gheorghe Dobre este un poet mare,foarte mare, unul dintre cei mai mari poeţi contemporani…

Confirm şi eu prin aceaste rânduri acest adevăr, in plus confirm cu bucuria pe care o incerc acum de a fi avut intuiţia, de a citi şi scrie despre antologia poetului de la Slobozia, cum titrează un confrate in finalul cărţii.

Revin, deci asupra volumului hyperouranios tops cu câteva precizări pentru a demonstra câtă cunoaştere este transfigurată poetic in această carte.

Teoria toposurilor este domeniu al teoriei categoriilor, care studiază toposuri-categorii cu structuri determinate suplimentare, şi metode matematice, legate de toposuri.

Dezvoltarea teoriei toposurilor a început în a doua jumătate a secolului XX.Ideile teoriei şi-au găsit aplicare în ramurile contemporane ale matematicii, in special în geometrie şi logica matematică. Intuiam în costrucţia acestei cărţi de poezii cunoaşterea temeinică de către poet a acestor teorii, aspecte concrete fiind detectabile in multe din poemele sale.

Vom lămuri încă un cuvânt din componenţa sintagmei care dă tilul Hyperouranios.

În mitologia greacă Οὐρανός, cer, zeu, întruchipând cerul, soţul Geei, pământul, sunt cea mai veche generaţie de zei. Gea l-a născut pe Uranus, (Hesiod,”Teogonia”)şi căsătorindu-se cu el a dat naştere munţilor, , nimfele, marea Pontus, titanilor, ciclonilor…Uranus era înzestrat cu o mare puere de reproducere. Copii lui erau foarte urâţi şi îl urau pe tatăl lor. El îi ţinea inchişi în inchisoarea,Taratar, Geea suferind cumpilt din această cauză.

Pământul s-a gândit să facă ceva şi l-a pus pe fiul cel mic Cronos să-l ucidă pe Uranos.Dar forţa reproductivă a lui Uranos era şa de mare încât din picăturile de sânge scurse pe pământ s-au născut Eriniile şi din cele curse in mare Afrodita. Astfel s-a făcut transferul de putere de la Uranos la fiul său Cronos.Aşa s-a făcut şi apariţia unei noi generaţii de zei în spiritul antropomorfizmului.În concepţia vechilor greci cerul şi pământul sunt gândite ca un tot, care în procesul cosmogoniei se desfac în două esenţe.

Aşa se face că inceputul androgin al lumii este apoi schimbat prin rodirea uriaşă a pământului şi îl îndepărtează pe Uranus.pământul(Geea) naşte urmaşi se recăsătoreşte,

Şi prin ceea ce urmează ca rodire se construieşte mitul primatului pământului, feminităţii.
Aşa putem înţelege cum ”zeul ia forma unui munte de pământ, iar Ariel lăsat stăpân pe cuvânt nu ştie ce-i pământul.

Scurta incursiune în mitologia greacă ne permite să deschidem cartea lui Gheorghe Dobre din perspectiva reală a toposurilor, cu structuri matematice la bază, cu pregătirea necesară pentru a descifra munţii de metafore pe care-i întâlnim în această carte.

Pentru mine scrierea cărţii Exerciţii de dragoste cu zeii lui Gheorghe Dobre este o experienţă intelectuală pe care o comunic cu mare bucurie.

AUREL ANGHEL

_________________________________________________________________________________

UNIVERSUL CARTILOR este un proiect experimental apartinand de ARP-ASOCIATIA ROMANA PENTRU PATRIMONIU si ASOCIATIA SCRIITORILOR CRESTINI din ROMANIA. Revista cu acest titlu contine stiri si articole despre scriitori, mediul literar si soarta cartilor in istorie ca si informatii despre cartile in curs de aparitie si proiectele scriitoricesti in pregatire. Colaborarea la revista on-line UNIVERSUL CARTILOR este deschisa oricarui autor care doreste sa-si promoveze cartea aparuta recent si care considera util sa-si dezvaluie aspecte din laboratorul de creatie personala . Articolele sau prezentarile de carte trebuie sa se incadreze in limite de spatiu rezonabile. Expeditia textelor se face la adresa de e-mail arp.contact@gmail.com. La aceeasi adresa poate fi trimisa orice corespondenta destinata membrilor redactiei si orice opinie privitoare la materialul aparut sau dorit. Sunt binevenite orice puncte de vedere privind viata editoriala si mediul cultural romanesc. Textele trebuie sa fie expediate in programul MS Word, in atasament la mesajul dvs., redactate cu diacritice romanesti, cu caractere „Arial“, la marimea de 10 pixeli. Publicatia fiind alcatuita prin voluntariat, colaborarea este onorifica.

Preluarea stirilor cu caracter de informatie publica aparute in revista UNIVERSUL CARTILOR este posibila si gratuita ;pentru preluarea articolelor semnate de un anumit autor, este necesara incuviintarea acestuia. Responsabilitatea asupra fiecarui text publicat apartine autorului conform reglementarilor internationale asupra acestui subiect. Opinia autorilor gazduiti nu este intotdeauna si opinia redactiei.

Revista apare prin grija unui Comitet Editorial. Editor Delegat: GABRIELA CHIRCEA

Reclame

Trackback URI

%d blogeri au apreciat asta: