~Anca Negru: Cărţi şi proiecte

Scrisul este, pentru mine, calea unică de autodepăşire, „nevoinţa spre desăvârşire”, iar cartea, prin excelenţă, trebuie să dovedească şi să împărtăşească înclinaţia spre perfectibil, ascensiunea anevoioasă spre înalt cu paşi înainte şi cu paşi înapoi, ambele stadii fiind esenţiale în drumul plin de străduinţă şi rigori al scrierilor.

Din imposibilitatea de a face o ierarhie calitativă a cărţilor încheiate, dar nepublicate încă, sau în pregătire sau doar a proiectelor, le voi descrie cronologic.

Prima carte ca proiect, scrisă împreună cu sora mea, Ioana Negru, se numeşte Murray Rothbard şi Şcoala economică austriacă. Ea conţine traducerea din engleză de Ioana Negru şi Anca Negru a celor mai importante eseuri pe praxeologie aparţinând lui Murray Rothbard, eseuri şi note  de Ioana Negru, Stephen Parsons şi Anca Negru, toate cu referire la praxeologie şi metodologia Şcolii Austriece şi un studiu introductiv al Ioanei Negru cu prezentarea contextului istoric, filozofic şi economic ce a dus la publicarea eseurilor economistului, Murray Rothbard.

Următorul proiect (carte) al meu este Comentarii la Visul lui Scipio de Ambrosius Theodosius Macrobius, traducere din latină, cu note, notiţă biografică şi studiul introductiv intitulat Armonia contrariilor la Macrobius în Comentarii la Visul lui Scipio. Macrobius este un erudit latin al secolului IV – p.Chr., iar cartea în cauză este o dovadă a erudiţiei sale, conţinând  detalii despre vise si clasificarea lor, informaţii despre matematică, astronomie, geografie, muzică umană şi cerească, toate aceste ştiinţe antice raportându-se la filozofie, o filozofie de tip neoplatonician care păstrează printre multe altele şi argumentele privitoare la nemurirea sufletului platoniciene şi neoplatoniciene şi respingerile raţionamentelor aristotelice despre suflet.

Am scris, de asemenea, o carte de proză scurtă şi poezie, numită Anima Pathologica, ea îşi propune analizarea lirică şi epică a unor stări paroxistice, îmbinând ca sursă de inspiraţie imaginarul cu empiricul.

Alte două proiecte încheiate ar fi două cărţi pentru copii, Aventurile lui Măzăriche şi Războiul, două poveşti care continuă acelaşi fir epic, deşi de sine stătătoare, şi pe care îmi doresc în viitor să le definitivez cu o a treia poveste, Aleasa. Toate aceste scrieri pentru copii îl au în centrul epicului pe Măzăriche, prietenii şi familia sa cu întregul lor univers.

Am în lucru un volum de versuri, Humana, care explorează liric trăiri şi gânduri personale, dar şi universal-umane.

Am în pregătire o carte de filozofie analitică, Bazele eticii subiectiviste, în care încerc să construiesc o teorie morală axată pe sinele individual cu toate datele lui mediate şi imediate afectiv-mentale.

Ca idee viitoare, de o posibilă carte, îmi propun o culegere de povestiri gen mit, inspirate de zeităţi dacice care, poate, vor ajunge să formeze un tot cândva.

A scrie o carte, pentru mine, înseamnă a scormoni adânc în propriul sine şi prin extindere în sinele altora, pe cât e cu putinţă, şi a dezvălui cititorilor un univers viu şi plin de sensuri.

ANCA NEGRU

Reclame

Trackback URI

%d blogeri au apreciat asta: