~Radu Vida: ”AEDICULUM PENTRU VOCILE LUMII” – Apariţia unei antologii importante, opera lui Dan Brudaşcu

De aproape 20 de ani – spune profesorul Dan Brudaşcu –, de la căderea Cortinei de Fier poezia românească este în aceeaşi situaţie. Cu alte cuvinte, eforturile de a traduce în engleză sînt rare şi inconsistente, ca de altfel şi în alte limbi străine de mare circulaţie. Sînt realmente rare şi ieşirile poeţilor în străinătate, iar festivalurile internaţionale sînt rezervate mai mult bucureştenilor.
Există, e drept, cîţiva poeţi cunoscuţi în lumea francofonă sau germanică, dar traducerile sînt realizate fie prin efortul autorilor, fie cărţi în ediţii bilingve, în tălmăciri mai mult sau mai puţin inspirate.
Un motiv în plus pentru ca efortul omului de cultură Dan Brudaşcu să se concentreze aspra selecţiei şi traducerii unor importanţi poeţi, prezenţi în viaţa literară din ultimii 35-40de ani. Conştient că este departe de o selecţie riguros valorică, autorul volumului: VOCI CONTEMPORANE ALE POEŢILOR ROMÂNI prezintă cititorului de limbă engleză o sumedenie de poeţi (185 la număr), din diferite generaţii şi de valori inegale. Scopul declarat al autorului este însă, să panorameze pentru citoitorul familizarizat cu poezia de expresie engleză, cît mai multe voci din peisajul literaturii române contemporane. Nu putem să ştim dacă propunerea făcută în VOICES OF CONTEMPORARY ROMANIAN POETS ( Dan Brudaşcu, Ed. SEDAN, Cluj-Napoca, 2007 ) atinge orizontul de aşteptare al publicului de literatură străină. Prezenţe ca Adrian Popescu, Horea Bădescu, Toma George Maiorescu, Aurel Rău, Mircea Vaida –Voevod, Marin Sorescu sau Nichita Stănescu sînt puşi alături de un Dumitru Bălăeţ, Ion Maria, Adina Ungur sau Valeria Manta Tăicuţu. Nu vrem să spunem că aceştia nu există, ba chiar spunem că într-o limbă străină fiecăruia dintre ei i se şterge păcatul de a fi întinat poezia. În româneşte, vreau să subliniez ! Lipsind nume ca Adrian Păunescu, Mircea Dinescu sau Ion Stratan antologia se prezintă mai săracă, iar oferta literară e văduvită de poeţi cu forţă incontestabilă a verbului conjugat la viitor.
Aceste absenţe şi încă multe altele sînt compensate de calitatea excepţională a traducerilor. Teofil Răchiţeanu, bunăoară, este surprins în intimitatea poeziei lui aparte, de mare profunzime, chiar dacă, să zicem, cititorul străin nu este avizat despre marile traume de acum şi din totodeauna din Munţii Apusului. Cele două poezii** transmit cititorului ecouri ale marilor chemări, zbugiumul metafizic al sihastrului de la Răchiţele. Estenţa poeziei şi a mesajului este surprins cu mare acurateţe şi în traducerile poemelor Marianei Bojan sau Minerva Chira, poete pentru care ludicul se contopeşte cu gravitatea problemelor lumii. Aceste elemente sînt motivat cizelate de traducerile domnului Dan Brudaşcu, făcînd posibilă comunicarea, puntea fără de care această lume globalizată rămîne la cheremul fractaliilor.
Cartea, în ansamblul ei, se constituie într-o veritabilă lecţie de poezie … englezească contemporană, unde pare că domină nume ale viersului ardelenesc. Moxă pentru sufletul zbuciumat ce grăieşte în engleză, mi se pare adamantul de mostre pe care vi le propun şi dumneavoastră: „Somewhere/ Nearby/ Nearby?/ Far away/ It was you/ Was it me ?/ Both/ Over there/ Knew/ What we knew/ We did not know/ About death”*** sau: „To write/ as you confess/ your supreme love,/ meanly using the words’ bullets -/ being aware the last bullet/ you owe/ by destiny/ to the lie’s dark heart”.
Truda în alcătuirea şi, mai ales, tălmăcirea cu anume meşteşug a „vocilor” se dovedeşte a fi o epactă, dl. Dan Brudaşcu adăugînd o stea la concernul poeţilor de pe continent. Întru înţelegere şi bună convieţuire în marea familie a literaturii europene.
Radu VIDA
** The Cradle, The Purple Gold, pg. 167
*** Meditation – Vasile Mic, pg.122
**** The last bullet, Alexandru Căprariu, pg. 54

Reclame

Trackback URI

%d blogeri au apreciat asta: